Lidmaatschap

Contributie 2024

Hoe kun je lid worden van de EMC?

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. 
Het aanmeldformulier kun je invullen via de button op deze website of via het aanmeldformulier wat in het Kluphoes ligt.

Afmelden
Afmelden als lid dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie (email: contact@entersemotorclub.nl). 

Wijzigingen

Persoonlijke wijzigingen (zoals adres en bankrekening) dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (email: contact@entersemotorclub.nl).

Contributie

De contributie wordt eenmaal per jaar geïncasseerd in de maand juli. 

Jeugdlid t/m 18 jaar     € 10,00
18+ t/m 64 jaar             € 30,00
Vanaf 65 jaar                 € 20,00
Gezinslidmaatschap*  € 45,00

* Een gezinslidmaatschap omvat een echtpaar met kinderen t/m 18 jaar.
De ledenadministratie verzoekt je vriendelijk bij opgaaf alle gezinsleden incl. geboortedata door te geven.  

Het lidmaatschapsgeld is het hele jaar hetzelfde. Het maakt niet uit wanneer je lid wordt.
Word je na 1 september lid, dan geldt de betaling voor het gehele volgende jaar.